UPRAVLJANJE

Imeti POŠTENEGA, DOSTOPNEGA in UČINKOVITEGA upravnika je ključnega pomena. Upravnik večstanovanjske stavbe je namreč pooblaščenec etažnih lastnikov. Zastopa jih v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in skrbi, da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov (SZ-1,  48. člen).

Če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika (SZ-1,  48. člen).

V večstanovanjskih in poslovnih stavbah ter soseskah poskrbimo za upravljanje, urejanje in vzdrževanje skupnih prostorov, delov in naprav.

Smo POŠTENI, DOSTOPNI in UČINKOVITI.

Pošteni
  • Vsak rezervni sklad vodimo na samostojnem računu
  • Račune redno plačujemo
  • Smo stabilno podjetje
Dostopni

Zaradi zakonov in pravilnikov, na podlagi katerih delujemo, so morebiti računi strankam včasih nerazumljivi. Za razumljivo razlago smo vam vedno na voljo osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

Učinkoviti
  • Zaposlujemo usposobljen kader
  • Sodelujemo s preizkušenimi, strokovnimi in uveljavljenimi zunanjimi sodelavci
  • Storitve opravljamo pravočasno in kakovostnoDežurstvo – za intervencije smo dosegljivi 24/7
  • Uspešno sodelujemo z občinami, javnimi zavodi, podjetji,…