REZERVNI SKLAD

Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja (SPZ, 119. člen).

Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov, ki se lahko uporabijo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil.

Višino prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad določa Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka. Merila za določitev prispevka so:

  • površina posameznega dela v etažni lastnini (v nadaljnjem besedilu: posamezen del),
  • starost nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etažna lastnina (v nadaljnjem besedilu: starost nepremičnine) in
  • rekonstrukcija nepremičnine.

Rezervni sklad vodimo ločeno na posebnem računu.