VZDRŽEVANJE, OBNOVA

Vzdrževanje večstanovanjske stavbe je po 25. členu Stvarnopravnega zakonika sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za to, da se ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje.

Pravilno in redno vzdrževanje je za ohranjanje vrednosti in vitalnosti nepremičnin zelo pomembno. Za kvalitetna hišniška in servisna dela sodelujemo s preizkušenimi zunanjimi podizvajalci.

Potrebuje vaše stanovanje, poslovni prostor, hiša, garaža, večstanovanjska ali poslovna stavba temeljito prenovo? Ali bi radi samo zamenjali ali popravili streho, obnovili fasado, zamenjali okna, vrata, prepleskali stopnišče,…?

Organizacijo obnovitvenih in vzdrževalnih del lahko prepustite nam in našim dolgoletnim izkušnjam.